Line Notify : แจ้งเตือนขอคืนจำนวนรายการ Upsell

เมื่อพนักงาน Telesales มีการขอทำรายการ Upsell ไว้ และได้ทำการขอคืนรายการภายหลัง โดยการปุ่ม “ย้อนกลับ”
ระบบจะแสดงในส่วนของการแจ้งเตือน Line Notify ในกลุ่มที่มีการตั้งค่าเอาไว้ โดยมีการระบุด้วยว่า Telesales ท่านนั้นมีการขอคืนรายการ Upsell จำนวนกี่รายการ

 

โดยวิธีการขอคืนรายการ Upsell สามารถทำได้ ดังต่อไปนี้
เมนู อัพเซล > งานของฉัน > เลือกรายการที่ต้องการขอคืน > กดปุ่ม “ย้อนกลับ”

ระบบจะแสดง Popup ให้กดยืนยันอีกครั้ง

 

ทางร้านสามารถทำการตั้งค่า Line Notify  Upsell เพิ่มเติมได้ดังนี้

 

ไลน์กลุ่มที่ทางร้านทำการตั้งค่าเอาไว้ จะแสดงการแจ้งเตือนในการขอคืนดังนี้

 

This site is registered on wpml.org as a development site.