ร้านค้าสามารถตั้งค่าการจัดส่งรูปแบบข้อความอัติโนมัติผ่านฟังก์ชัน Gochat ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ ซึ่งสามารถตั้งค่าการส่งข้อความอัตโนมัติได้ 3 รูปแบบข้อความ

  1. ข้อความคำสั่งซื้อ
  2. ข้อความคำสั่งซื้อฉบับร่าง
  3. ข้อความการจัดส่ง
วิธีการตั้งค่าการส่งข้อความอัตโนมัติ
1.ตั้งค่าการส่ง “รูปแบบข้อความคำสั่งซื้อ” อัติโนมัติ

ไปที่เมนูตั้งค่า >> รูปแบบข้อความ >> ข้อความคำสั่งซื้อ

1.เปิดสถานะส่งข้อความคำสั่งซื้ออัติโนมัติ

2.เลือกเงื่อนไขการจัดส่งข้อความคำสั่งซื้อ

  • เมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อ : เมื่อสร้างคำสั่งซื้อผ่านเมนู Gochat ระบบจะทำการส่งรูปแบบข้อความคำสั่งซื้อไปที่แชทของลูกค้าให้อัตโนมัติ
  • เมื่อยืนยันคำสั่งซื้อ : เมื่อทำการสร้างคำสั่งซื้อผ่านเมนู Gochat แล้วยืนยันการชำระเงิน หรือ ยืนยันคำสั่งซื้อ COD ระบบจะทำการส่งรูปแบบข้อความคำสั่งซื้อไปที่แชทของลูกค้าให้อัตโนมัติ

ตัวอย่าง : ข้อความคำสั่งซื้อ

 

2.ตั้งค่าการส่ง “รูปแบบข้อความคำสั่งซื้อฉบับร่าง” อัติโนมัติ

ไปที่เมนูตั้้งค่า >> รูปแบบข้อความ >> -ข้อความคำสั่งซื้อฉบับร่าง

1.เปิดสถานะส่งข้อความคำสั่งซื้อฉบับร่างอัติโนมัติ

2.เลือกเงื่อนไขการจัดส่งข้อความฉบับร่าง

  • เมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อฉบับร่าง : เมื่อสร้างคำสั่งซื้อฉบับร่างผ่านเมนู Gochat ระบบจะทำการส่งรูปแบบข้อความคำสั่งซื้อฉบับร่างไปที่แชทของลูกค้าให้อัตโนมัติ

ตัวอย่าง : ข้อความคำสั่งซื้อฉบับร่าง

 

 

3.ตั้งค่าการส่ง “รูปแบบข้อความการจัดส่งอัติโนมัติ

ไปที่เมนูตั้งค่า >> รูปแบบข้อความ >> ข้อความการจัดส่ง

1.เปิดสถานะส่งข้อความการจัดส่งอัติโนมัติ

2.เลือกเงื่อนไขการจัดส่งข้อความการจัดส่ง

  • เมื่อมีการสร้างหมายเลขพัสดุ : เมื่อคำสั่งซื้อที่สร้างผ่าน Gochat ทำการออกเลขแทรกกิ้งผ่าน Gosell หรือสถานะการจัดส่งอยู่ที่แถบสถานะ “ที่ต้องจัดส่ง” ระบบจะทำการส่งรูปแบบข้อความการจัดส่งไปที่แชทของลูกค้าให้อัตโนมัติ
  • เมื่อพัสดุพร้อมจัดส่ง : เมื่อคำสั่งซื้อที่สร้างผ่าน Gochat แพ็กเรียบร้อยเพื่อรอเจ้าหน้าที่ขนส่งเข้ารับหรือสถานะการจัดส่งอยู่ที่แถบสถานะ “พร้อมจัดส่ง” ระบบจะทำการส่งรูปแบบข้อความการจัดส่งไปที่แชทของลูกค้าให้อัตโนมัติ
  • เมื่อพัสดุจัดส่งแล้ว : เมื่อคำสั่งซื้อที่สร้างผ่าน Gochat ขนส่งเข้ารับ และ สแกนเข้าระบบเรียบร้อย หรือ สถานะการจัดส่งอยู่ที่แถบสถานะ “จัดส่งแล้ว” ระบบจะทำการส่งรูปแบบข้อความการจัดส่งไปที่แชทของลูกค้าให้อัตโนมัติ

ตัวอย่าง : ข้อความการจัดส่ง

This site is registered on wpml.org as a development site.