ระบบสแกนแพ็คพัสดุสำหรับร้านค้าที่ใช้งาน Gosell Package : Basic ขึ้นไป

ทาง Gosell ได้มีการพัฒนาในส่วนของระบบสแกนแพ็คพัสดุก่อนการจัดส่ง เพื่อตรวจสอบการแพ็คสินค้าก่อนส่ง โดยรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ : สิ่งที่ลูกค้าจะต้องเตรียมก่อนจะใช้งานหัวข้อ สแกนแพ็ค คือสินค้าจะต้องมี Barcode โดยสามารถเพิ่มได้ที่หัวข้อสินค้า  และจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องอ่าน Barcode

1. ระบบสแกนแพ็คจะอยู่ในเมนูของการจัดส่ง และอยู่ในหัวกำลังแพ็ค จะพบกับปุ่ม สแกนแพ็ค ให้ใช้งาน (โดยหัวข้อ สแกนแพ็คจะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ Gosell Package : Basic ขึ้นไป)

 

2. เมื่อเข้ามายังหัวข้อแล้ว สแกนแพ็คแล้วจะต้องกรอกข้อมูลหมายเลข Tracking หรือใช้เครื่องอ่าน Barcode ของใบปะหน้าพัสดุ ระบบจะทำการแสดงหมายเลข Tracking เพื่อจะทำการแพ็คสินค้าของพัสดุนั้น และกดค้นหา (โดยการใช้เครื่องอ่าน Barcode จะต้องพิมพ์เอกสารใบปะหน้าก่อนที่จะใช้เครื่องอ่าน Barcode)

3. เมื่อกรอก หรือใช้เครื่องอ่าน Barcode แล้วระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดของ Tracking ดังกล่าว และแสดงในส่วนของสินค้าที่จะต้องทำการแพ็คให้กับเลข Tracking ด้วยเช่นกัน

4. ในการแพ็คสินค้าจะทำได้ทั้งหมด 2 วิธี คือ

4.1.) สามารถใช้เครื่องอ่าน Barcode  ทำการสแกน Barcode จากเอกสารใบจัดเตรียมสินค้า และใบจัดเตรียมสินค้าแบบรวมที่พิมพ์ออกมาจากระบบ

4.2) สามารถเลือกจำนวนสินค้าจากหัวข้อจำนวนแพ็ค โดยการเพิ่มตามจำนวนของสินค้า

โดยทั้ง 2 วิธี ระบบจะทำการเปลี่ยนสถานะจาก รอแพ็ค เป็นแพ็คสำเร็จ และสถานะแพ็คของเลข Tracking ดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นสถานะแพ็คสำเร็จด้วยเช่นกัน

 

5. เมื่อทำการกดยืนยันการแพ็คสินค้า ระบบจะมี Popup ในการแจ้งเตือนเพื่อกดยืนยัน

6. เมื่อยืนยันการสแกนแพ็คเรียบร้อย เลข Tracking ดังกล่าวจะถูกย้ายไปยังสถานะพร้อมจัดส่ง โดยอัตโนมัติ ทันที

This site is registered on wpml.org as a development site.