รายงานยอดแบ่งตามบัญชีธนาคารเปรียบเทียบการชำระเงินแบบโอนเงิน

ร้านค้าสามารถดูรายงานยอดขายแบ่งตามบัญชีธนาคารเปรียบเทียบรายงานยอดขายแบ่งตามการชำระเงินได้ซึ่งข้อมูลของทั้ง 2 แบบจะตรงกัน

** หมายเหตุ : จะมีกรณีที่ยอดของทั้งไม่เท่ากัน คือกรณีที่ยืนยันการชำระเงินหรือยืนยันแนบสลิปไม่ครบ เพราะ “รายงานยอดขายแบ่งตามบัญชีธนาคาร” จะยึดจากการวันที่แนบหลักฐานการชำระเงินเป็นหลัก  |  แต่ในส่วน “รายงานแบ่งตามการชำระเงิน” จะนับจากยอดทั้งหมดของออเดอร์ คำสั่งซื้อที่เป็นสถานะ “ยกเลิก” จะไม่ถูกนำข้อมูลมาคำนวนในรายงาน **

1.รายงานยอดขายแบ่งตามบัญชีธนาคาร : มีเงื่อนไขดังนี้

  • ข้อมูลยอดขายในรายงาน จะแสดงเฉพาะคำสั่งซื้อที่มีการเพิ่มข้อมูลการชำระเงิน (และนับจากวันที่ทำการแจ้งชำระเงินเข้ามา)
  • คำสั่งซื้อที่เป็นสถานะ “ยกเลิก” ข้อมูลจะยังถูกนำมาคำนวนยอดขายในรายงาน
  • ถ้าสถานะการชำระเงินเป็น “ถูกปฏิเสธ” ข้อมูลจะยังถูกนำมาคำนวนยอดขายในรายงาน
  • คำสั่งซื้อจากเซลเพจจะไม่ถูกนำมาคำนวนในรายงาน

 

2.รายงานยอดขายแบ่งตามการชำระเงิน : มีเงื่อนไขดังนี้

  • ข้อมูลต่างๆในรายงาน จะแสดงตั้งแต่สร้างคำสั่งซื้อ
  • คำสั่งซื้อที่เป็นสถานะ “ยกเลิก” จะไม่ถูกนำข้อมูลมาคำนวนในรายงาน
  • ยอดขายในรายงานจะคำนวนมาจากยอดขายรวมของคำสั่งซื้อ

This site is registered on wpml.org as a development site.