Salepage : ระบบจะ Resize รูปภาพสไลด์ขนาดใหญ่ ให้เล็กลง

ในเมนู Salepage    ร้านค้าสามารถใส่รูปภาพสไลด์ขนาดใหญ่พร้อมกัน 5 ภาพได้เลย  ระบบจะทำการ Resize ขนาดภาพให้เล็กลงอัตโนมัติ

ไปที่เมนู   :   เซลเพจ   >>   เพิ่มเซลเพจหรือแก้ไขเซลเพจเดิม  >>   รูปภาพสไลด์

 

ในส่วนรูปภาพสไลด์ร้านค้าสามารถเลือกรูปที่ต้องการแสดงแบบเป็นรูปภาพ Slide บน Salepage ได้ ( สามารถเลือกรูปภาพพร้อมกันได้ 5 ภาพ )

 

สามารถเพิ่มไฟล์รูปได้สูงสุด 5 รูป

 

หรือเพิ่มทีละ 1-2 รูปตามต้องการ โดยการ

 

โดยเลือกรูปภาพจาก Computer หรืออุปกรณ์ของร้านค้า

 

หากเป็นรูปภาพขนาดใหญ่ระบบจะทำการ resize ให้อัตโนมัติ

 

กดปุ่มบันทึก

 

หลังจากนั้นตรวจสอบรูปภาพสไลด์บน Salepage ของทางร้านค้า

This site is registered on wpml.org as a development site.