Salepage : Order Bump ให้ร้านค้าสามารถจัดเรียงข้อความหรือรายละเอียดได้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

Update ฟังค์ชั่น  ข้อเสนอพิเศษ (Order bump)  ร้านค้าสามารถจัดเรียงข้อความได้ตามความต้องการของร้านค้า

1.เซลเพจ > สร้างเซลเพจใหม่หรือเลือกแก้ในเซลเพจที่เราต้องการ

2.  เลือกที่หน้า ข้อเสนอพิเศษ (Order bump) > แก้ไข

3. เลือกไอคอนของหัวข้อ >  ชื่อหัวข้อ  >   ใส่รายละเอียดตามที่เราต้องการ

This site is registered on wpml.org as a development site.