Salepage : ใส่ไฟล์ GIF รูปภาพเคลื่อนไหวในหน้าเซลเพจ

อัพเดทเมนูใน Salepage    ร้านค้าสามารถตกแต่งร้านค้าให้สวยงามมากขึ้นโดยการใส่ภาพเป็นไฟล์ GIF หรือ รูปภาพเคลื่อนไหวในหน้าเซลเพจ   ได้แล้ว

โดยไปที่เมนูเซลเพจ     >>   สร้างเซลเพจใหม่หรือแก้ไขเซลเพจเดิม  >> คลิกที่   “รูปภาพ”   และลากมายังตำแหน่งที่ต้องการวาง

 

This site is registered on wpml.org as a development site.