Salepage : Filter กรองตามวันที่สร้าง Salepage

หากร้านค้าต้องการสร้าง Salepage ระบบสามารถแสดงผลในส่วนของวันที่สร้าง Salepage  และสามารถนำไปกรองการค้นหาได้แล้ว ดังนี้

1.ไปที่เมนู เซลเพจ > สังเกตุได้ว่าจะมีวันที่สร้างเซลเพจ และ เวลาในการสร้าง

2.เลือกกรองข้อมูลจาก วันที่สร้าง และระบุวัน ที่ต้องการค้นหา > กดยืนยัน

3. ระบบแสดงเซลเพจ ตามข้อมูลการกรองของร้านค้า

This site is registered on wpml.org as a development site.