Salepage : ลบ “คะแนนรีวิวสินค้า” ที่ไม่ต้องการบน Widget รีวิวเซลเพจ

หากร้านค้าทำการตกแต่ง Salepage โดยเพิ่มการ รีวิวลูกค้า-ให้ดาว ด้วยการตกแต่ง วิดเจ็ต Widget จากระบบไว้ และพบว่าไม่สามารถลบ Section รีวิวที่ใส่ไว้เกินออกได้ ตอนนี้ระบบสามารถดำเนินการได้แล้ว

1.เลื่อนลงมาในตำแหน่งรีวิวที่ทางร้านค้าต้องการลบ > กดตรง คำว่า ลบ

2. หลังจากลบ ระบบจะแสดงในส่วนการรีวิวที่ทางร้านค้าต้องการเก็บไว้

3. หน้าเซลเพจจะแสดงในส่วน “คะแนนรีวิวสินค้า” ที่ร้านค้าต้องการ

This site is registered on wpml.org as a development site.