เพิ่ม Salepage ในรูปแบบแสดงเฉพาะเนื้อหา บนระบบ Gosell

 เพิ่มในส่วน Salepage ของการแสดงเฉพาะเนื้อหา โดยวิธีการดังนี้

1. เพิ่ม Salepage โดยการกดป่ม “เพิ่มเซลเพจ”

หมายเหตุ : ในส่วนของ Salepage รูปแบบเซลเพจสำหรับสั่งซื้อสินค้า สามารถเปลี่ยนรูปแบบ เฉพาะเนื้อหาเท่านั้น ได้ทันทีเช่นกัน

2. ให้เลือกรูปแบบของ Salepage เป็นหัวข้อ เฉพาะเนื้อหาเท่านั้น โดย Salepage รูปแบบนี้จะไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้ จากนั้นทำการใส่ชื่อ Salepage และเลือก Domain (ถ้ามี)

3. เลือก Widget เพื่อตกแต่ง Salepage สามารถใช้งานได้ทุก  Widget เช่นกัน

 

4. ในส่วนของปุ่ม Call to Action การเลือกประเภทของปุ่มจะเลือกได้แค่ Click Link ได้เท่านั้น

 

5. ถ้าในกรณีที่ต้องการปิด Flash Sale ให้เลือกหัวข้อ แฟลชเซล และเลือกไม่แสดง และติ๊กไอคอนต่าง ๆ ออก และกดปุ่ม บันทีก

 

 

6. เมื่อทำการบันทึกเรียบร้อย ประเภทของเซลเพจจะแสดงเป็น เฉพาะเนื้อหาเท่านั้น เพื่อแบ่งประเภทให้ชัดเจน

 

7. และในส่วนของ Salepage แบบเฉพาะเนื้อหาเท่านั้น จะไม่แสดงปุ่มสั่งซื้อ

 

This site is registered on wpml.org as a development site.