salepage : check box สามารถกด เปิด/ปิด ไอคอนขนส่ง

1.เซลเพจ > สร้างเซลเพจใหม่หรือเลือกแก้ในเซลเพจที่เราต้องการ

2.เข้าไปที่เมนูตั้งค่าขั้นสูง หากไม่ต้องที่จะแสดง ไอคอนขนส่งสามารถนำเครื่องหมายถูกออกจากช่อง “ไอคอนขนส่ง” ได้เลย

This site is registered on wpml.org as a development site.