Gosell  เราได้ทำการปรับปรุงการสร้าง Salepage ให้ร้านค้าใช้งานได้ง่ายขึ้น ร้านค้าสามารถเลือก ลาก-วาง Drag and Drop และตกแต่ง Salepage สะดวกมากยิ่งขึ้น คลิกที่ใดก็ได้ในวิดเจตที่ต้องการเคลื่อนย้ายก็จะสามารถย้ายได้ทันที

ไปที่เมนู   เซลเพจ >>  เพิ่มเซลเพจ

คลิกที่ใดก็ได้ในวิดเจตที่ต้องการเคลื่อนย้ายก็จะสามารถย้ายได้ทันที

 

This site is registered on wpml.org as a development site.