ปรับปรุง การแสดงผลการเข้าถึงสิทธิ์การใช้งาน (Role permission)

ร้านค้าสามารถจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งาน เมนูลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 

เมนูผู้ใช้งาน>>เพิ่มสิทธิ์การใช้งาน>>จัดการลูกค้าสัมพันธ์

โดยสามารถเลือกกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงได้ทั้งหมด 8 สิทธิ์ ดังนี้

 

 • หากเลือก ทั้งหมด สิทธิ์การเข้าถึงจะสามารถดำเนินการจัดการในเมนูลูกค้าสัมพันธ์ได้ทั้งหมดแต่จะแสดงคำสั่งซื้อและกิจกรรมของตนเองเท่านั้น
 • หากเลือก ดู สิทธิ์การเข้าถึงจะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เท่านั้น ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ในเมนูลูกค้าสัมพันธ์ หากคลิกเข้าไปทำรายการอื่นๆระบบจะแสดงแจ้งเตือนทันที
 • หากเลือก เพิ่ม สิทธิ์การเข้าถึง จะสามารถเพิ่มกิจกรรม Activities ได้ หากคลิกเข้าไปทำรายการอื่นๆระบบจะแสดงแจ้งเตือนทันที
 • หากเลือก แก้ไข สิทธิ์การเข้าถึงจะสามารถทำการแก้ไขกิจกรรม Activities ได้ หากคลิกเข้าไปทำรายการอื่นๆระบบจะแสดงแจ้งเตือนทันที
 • หากเลือก ลบ สิทธิ์การเข้าถึงจะสามารถทำการลบ กิจกรรมActivities ได้ หากคลิกเข้าไปทำรายการอื่นๆระบบจะแสดงแจ้งเตือนทันที
 • หากเลือก ต้องการ สิทธิ์การเข้าถึงจะสามารถกดขอทำรายการเพื่อนำคำสั่งซื้อไปทำการอัพเซลได้ หากคลิกเข้าไปทำรายการอื่นๆระบบจะแสดงแจ้งเตือนทันที
 • หากเลือก เฉพาะตัว ระบบจะแสดงกิจกรรมและคำสั่งซื้อของตนเองเท่านั้น จะไม่สามารถมองเห็นกิจกรรมหรือคำสั่งซื้อของพนักงานท่านอื่น หากคลิกเข้าไปทำรายการอื่นๆระบบจะแสดงแจ้งเตือนทันที
 • หากเลือก มอบหมายให้พนักงาน ในเมนูกิจกรรมActivities จะไม่สามารถเลือกมอบหมายงานให้พนักงานท่านอื่นได้จะเลือกได้เฉพาะตนเองเท่านั้น หากคลิกเลือกพนักงานระบบจะแสดงแจ้งเตือนทันที

ตัวอย่างการแจ้งเตือน

 

ร้านค้าสามารถจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งาน รายงานการชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง (COD)

เมนูผู้ใช้งาน>>เพิ่มสิทธิ์การใช้งาน>>รายงานการชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง (COD)

โดยสามารถเลือกกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงได้ทั้งหมด 3 สิทธิ์ ดังนี้

 

 • หากเลือก ทั้งหมด สิทธิ์การเข้าถึงจะสามารถเข้าไปตรวจสอบและดาวน์โหลดไฟล์รายงานการชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง (COD)ได้
 • หากเลือก ดู สิทธิ์การเข้าถึงจะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เท่านั้น ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์รายงานการชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง (COD)ได้
 • หากเลือก ดาวน์โหลด จะสามารถทำการดาวน์โหลดไฟล์รายงานการชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง (COD)ได้

ตัวอย่างการแจ้งเตือน

This site is registered on wpml.org as a development site.