ปรับปรุง การแสดงผลการเข้าถึงสิทธิ์การใช้งาน (Role permission)

ระบบสามารถจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งานเมนูอัพเซล (Upsell) เมนูเซลเพจ(Salepage) การจัดการแพ็คเก็จ (Premium Subscription)

เมนูผู้ใช้งาน>>สิทธิ์การใช้งาน>>เพิ่มสิทธิ์การใช้งาน

  • สิทธิ์การเข้าถึง จัดการอัพเซล

เลือกการเข้าถึง “ทั้งหมด” จะสามารถใช้งานในเมนูอัพเซลได้ทั้งหมด

เลือกการเข้าถึงเพียงแค่ “ดู” จะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เท่านั้น หากกดขอทำรายการเพื่อทำการอัพเซล ระบบจะแจ้งเตือน ! คุณไม่มีสิทธิ์การเข้าถึง

  • สิทธิ์การเข้าถึง จัดการเซลเพจ

เลือกการเข้าถึง “ทั้งหมด” จะสามารถใช้งานในเมนูเซลเพจได้ทั้งหมด

หากเลือกการเข้าถึง ไม่ทั้งหมด เช่น “เพิ่ม” หรืออย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดจะสามารถเข้าถึงตามที่กำหนดเท่านั้น หากกดเข้าไปดำเนินการในสิทธิ์ที่ไม่สามารถเข้าถึง ระบบจะแจ้งเตือน ! คุณไม่มีสิทธิ์การเข้าถึง

  • สิทธิ์การเข้าถึง จัดการแพ็คเกจ

เลือกการเข้าถึง “ทั้งหมด” จะสามารถจัดการแพ็คเกจได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการต่ออายุแพ็คเกจ ตรวจสอบแพ็คเกจ

หากเลือกการเข้าถึง ไม่ทั้งหมด เช่น “ดู”  หรืออย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดจะสามารถเข้าถึงตามที่กำหนดเท่านั้น หากกดเข้าไปดำเนินการในสิทธิ์ที่ไม่สามารถเข้าถึง ระบบจะแจ้งเตือน ! คุณไม่มีสิทธิ์การเข้าถึง

This site is registered on wpml.org as a development site.