แจ้งความต้องการ ขอรับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย/ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี หลังการซื้อแพ็กเกจ

ในกรณีที่ทางร้านได้ทำการสั่งซื้อ แพ็กเกจ สามารถแจ้งความต้องการ เพื่อขอรับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย/ ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษีผ่านระบบ สามารถทำได้ง่ายๆดังนี้

1.เมื่อคุณต้องการต่ออายุแพ็กเกจระบบจะนำทางมาที่หน้า Checkout ในขั้น ตอนที่ 3 : การตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน สามารถเลือกได้ว่า
– ขอใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
– ขอหักภาษี ณ ที่จ่าย

2. กรณีที่เลือก ขอใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี : ระบบจะแสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และนำยอดรวมมาคำนวน ในส่วนของยอดรวม

3. กรณีที่เลือก ขอหักภาษี ณ ที่จ่าย :
– ระบบจะแสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %   และนำยอดมาคำนวนรวมกับยอดแพ็กเกจ
– และลบด้วย ยอด ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (3%) ในส่วนของยอดรวม

*หมายเหตุ :  กรุณาส่งหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายตัวจริงมาที่บริษัท ภายใน 15 วัน หากทางบริษัทได้รับเอกสารแล้วจะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีตัวจริง ทางไปรษณีย์อีกครั้ง

 

This site is registered on wpml.org as a development site.