แจ้งความต้องการ ขอรับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย/ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี หลังการเติมเครดิต SMS

ในกรณีที่ทางร้านได้ทำการเติมเครดิต SMS สามารถแจ้งความต้องการ เพื่อขอรับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย/ ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษีผ่านระบบ สามารถทำได้ง่ายๆดังนี้

1. ไปที่ Profile > ข้อความ SMS

2. กดปุ่มเติมเครดิต SMS

3.เมื่อคุณต้องการเติมเครดิต sms หากยอดเครดิตที่คุณเลือกอยู่ระหว่าง 100 ข้อความ ( 65 ฿ ) – ไปจนถึง 1,000 ข้อความ ( 650 ฿)

ในส่วน การตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน สามารถเลือกได้ว่า ขอใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี : ระบบจะแสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และนำยอดรวมมาคำนวน ในส่วนของยอดรวม

4. แต่หากคุณเลือก เติมเครดิต sms ในยอดเครดิต 3,500 ข้อความ (1,925 ฿) – ไปจนถึง 10,000 ข้อความ (3,500 ฿)

ในส่วนนี้ การตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน สามารถเลือกได้ 2 แบบดังนี้

– ขอใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
– ขอหักภาษี ณ ที่จ่าย

5. กรณีที่เลือก ขอใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี : ระบบจะแสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และนำยอดรวมมาคำนวน ในส่วนของยอดรวม

 

6. กรณีที่เลือก ขอหักภาษี ณ ที่จ่าย :
– ระบบจะแสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %   และนำยอดมาคำนวนรวมกับยอดเครดิต SMS
– และลบด้วย ยอด ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (3%) ในส่วนของยอดรวม

*หมายเหตุ :  กรุณาส่งหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายตัวจริงมาที่บริษัท ภายใน 15 วัน หากทางบริษัทได้รับเอกสารแล้วจะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีตัวจริง ทางไปรษณีย์อีกครั้ง

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.