เพิ่มปุ่มเครื่องมือให้สามารถพิมพ์เอกสารได้หลายรายการ

ได้ทำการเพิ่มปุ่มเครื่องมือให้สามารถพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ได้หลายรายการ เช่น ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน ได้ทีละหลายรายการ ดังนี้

1. เมื่อเข้ามายังหน้าคำสั่งซื้อ ให้เลือกคำสั่งซื้อโดยการเลือกติ๊กคำสั่งซื้อที่ต้องการยกเลิก จะพบกับแท๊ปเครื่องมือด้านล่าง และบอกจำนวนที่เลือก

2. เมื่อกดคำสั่งเครื่องมือจะพบกับหัวข้อgพิมพ์เอกสาร  โดยจะมีหัวข้อเอกสารที่พิมพ์ดังนี้ โดยจะสามารถเลือกได้มากกว่า 1 คำสั่งซื้อเพื่อพิมพ์ออกได้พร้อมกัน

2.1 ใบเสร็จ โดยเงื่อนไขจะสามารถพิมพ์ใบเสร็จได้เมื่อสถานะคำสั่งซื้อ และสถานะการชำระเงินอยู่ในสถานะ : กำลังดำเนินการ และสำเร็จ

2.2 ใบกำกับภาษี โดยเงื่อนไขจะสามารถพิมพ์ใบกำกับภาษีได้เมื่อสถานะคำสั่งซื้อ และสถานะการชำระเงินอยู่ในสถาน : กำลังดำเนินการ และสำเร็จ

2.3 ใบส่งของ โดยเงื่อนไขจะสามารถพิมพ์ใบส่งของได้เมื่อสถานะคำสั่งซื้อ และสถานะการชำระเงินอยู่ในสถาน : กำลังดำเนินการ, รอดำเนินการ และสำเร็จ

3. เมื่อเลือกหัวข้อในการพิมพ์ ระบบจะทำการเปิดหน้าพิมพ์เอกสารขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ ทางลูกค้าสามารถพิมพ์ได้โดยทันที

This site is registered on wpml.org as a development site.