ใบส่งของ : เอกสารใบส่งของเพิ่มช่องสำหรับเซ็นชื่อเป็นผู้รับของ

เอกสารใบส่งของ Delivery Note และใบส่งของ/ใบกำกับภาษี Delivery Note/Tax Invoice เพิ่มช่องสำหรับให้ผู้รับของ เซ็นชื่อเพื่อยืนยันรับสินค้าแล้ว โดยเอกสารเป็นดังนี้

ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี Delivery Note/Tax Invoice 

ใบส่งของ Delivery Note

This site is registered on wpml.org as a development site.