การจัดโปรโมชั่นให้กับสินค้าแบบจัดกลุ่ม สำหรับ Gosell – Package : Professional ขึ้นไป

ทาง Gosell ในส่วน Package : Professional ขึ้นไป  มีการเพิ่มการจัดโปรโมชั่นของสินค้าแบบจัดกลุ่มของการสร้างคำสั่งซื้อผ่านหน้าระบบ โดยรายละเอียดดังนี้

1. เข้าไปยังหัวข้อ โปรโมชั่น ทางด้านเมนูซ้ายมือ

2. ทำการกดปุ่ม “สร้างโปรโมชั่น > โปรโมชั่นแบบจัดกลุ่ม”  และพบกับหน้าการตั้งค่า

3. โดยการสร้างโปรโมชั่นแบบจัดกลุ่ม จะต้องกรอกข้อมูลดังนี้ (โดยหัวข้อที่ต้องกรอก จะมี * กำกับไว้)

 หมายเลข 1 กรอกชื่อโปรโมชั่น

หมายเลข 2 สถานะการใช้งานของโปรโมชั่น จะมีสถานะ เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งาน

หมายเลข 3 เลือกอายุของโปรโมชั่นดังกล่าว โดยต้องกำหนดเพื่อระยะการใช้งานของโปรโมชั่นดังกล่าว

 หมายเลข 4 จำนวนในการสั่งซื้อสินค้าของโปรโมชั่นที่ทางลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ ถ้าในกรณีที่ต้องการจำกัดให้เลือก “ขีดจำกัด” และใส่จำนวนเลขเพื่อจำกัดการสั่งซื้อ

 หมายเลข 5 จำกัดโควต้าในการสั่งซื้อโปรโมชั่น ว่าโปรโมชั่นที่สร้างขึ้นจะสามารถสั่งซื้อได้กี่คำสั่งซื้อ

 หมายเลข 6 รูปแบบของโปรโมชั่นจะมีด้วยกัน 3 แบบคือ 1.รูปแบบจำนวนส่วนลด 2.รูปแบบราคาพิเศษ 3. รูปแบบสินค้าฟรี

หมายเลข 7 และ 8 เป็นการกรอกเงื่อนไขต่าง ๆ

หมายเลข 9 สามารถใส่รูปภาพของ โปรโมชั่น ที่สร้างขึ้น

4. ในส่วนของรูปแบบของจำนวนส่วนลด จะต้องกรอกจำนวนในการซื้อสินค้า และกรอกส่วนลดที่จะได้รับ  โดยหน่วยสามารถเป็นบาท หรือ เปอร์เซ็นต์ (%) ได้เช่นกัน โดยในรูปแบบนี้จะสามารถเพิ่มของแถมให้กับโปรโมชั่นนี้ได้ด้วยเช่นกัน

4.1 โดยจะต้องกำหนดจำนวนสินค้าของโปรโมชั่น และจำนวนการซื้อสินค้าเพื่อให้ได้รับโปรโมชั่น โดยจะต้องกำหนดตามจำนวนของสินค้าที่ได้ตั้งค่าจากหน้าแรก

5. ในส่วนของรูปแบบราคาพิเศษ จะต้องทำการกรอกจำนวนในการซื้อ และราคาของโปรโมชั่น เพื่อสร้างเงื่อนไขของโปรโมชั่น

5.1 โดยจะต้องกำหนดจำนวนสินค้าของโปรโมชั่น และจำนวนการซื้อสินค้าเพื่อให้ได้รับโปรโมชั่น โดยจะต้องกำหนดตามจำนวนของสินค้าที่ได้ตั้งค่าจากหน้าแรก

6. ในส่วนของรูปแบบของสินค้าฟรี จะต้องกำหนดราคาซื้อ และจำนวนของแถม เพื่อสร้างเงื่อนไขของโปรโมชั่น โดยการสร้างรูปแบบนี้จะต้องใส่ในส่วนของแถมด้วย

6.1  โดยจะต้องกำหนดจำนวนสินค้าของโปรโมชั่น และจำนวนการซื้อสินค้าเพื่อให้ได้รับโปรโมชั่น โดยจะต้องกำหนดตามจำนวนของสินค้าที่ได้ตั้งค่าจากหน้าแรก

7. โดยการสร้างคำสั่งซื้อแบบ โปรโมชั่น  จะต้องเลือกในส่วนของสินค้าจากหน้าสร้างคำสั่งซื้อ โดยเลือกผ่านหัวข้อ “เลือกสินค้า / โปรโมชั่น”

8. เมื่อทำการเลือกแล้วจะพบหัวข้อ โปรโมชั่น ให้คลิกเลือกจะพบกับ โปรโมชั่น ที่มีการสร้างขี้นตามเงื่อนไข โดยจำนวนการใช้งานจะแสดงให้เห็นว่าลูกค้าคนดังกล่าวจะสามารถใช้งานโปรโมชั่นที่สร้างขึ้นมาได้กี่ครั้ง โดยเป็นการกำหนดจากโปรโมชั่นแต่ละโปรโมชั่น

9. เลือกโปรโมชั่นโดยการกด “ยืนยัน” ระบบจะแสดงสินค้าของโปรโมชั่นดังกล่าว พร้อมกับเงื่อนไข และยอดของโปรโมชั่นในคำสั่งซื้อ โดยจะต้องทำการติ๊กเลือกสินค้า พร้อมกับใส่จำนวนของสินค้าให้ตรงตามโปรโมชั่นที่กำหนดไว้

10. ในส่วนของคำสั่งซื้อที่มีการสั่งซื้อผ่านสินค้าที่จัดโปรโมชั่นจะแสดงชื่อโปรโมชั่น และสินค้าที่อยู่ภายในโปรโมชั่น พร้อมคำนวนราคา และยอดสุทธิ์ให้ทราบก่อนทำการยืนยันสินคำสั่งซื้อ

 

This site is registered on wpml.org as a development site.