ระบบได้เพิ่ม การเชื่อมต่อสินค้า Product Link  เพื่อเชื่อมต่อสินค้าจากหลากหลายสินค้าหลากหลายช่องทาง เพื่อทำการอัปเดตและจัดการสต็อคร่วมกัน

  • เพิ่มความสะดวกต่อร้านค้าที่ขายสินค้าบนหลากหลายช่องทาง
  • เพื่อให้สามารถจัดการสต็อคของสินค้าได้ถูกต้องมากขึ้นวิธีสร้าง การเชื่อมต่อสินค้า Product Link
    สินค้า >> การเชื่อมต่อสินค้า >> เปิดใช้งาน

    ***หากเปิดใช้งานแล้วไม่สามารถปิดใช้งานได้***
    คลิกปุ่ม สร้างการเชื่อมต่อสินค้า
  • กรณีที่ไม่ได้เปิดใช้งาน เมนูสินค้าคงคลัง Inventory

กรอกชื่อการเชื่อมต่อสินค้า  ระบุจำนวนที่ขายได้  เลือกสินค้าได้จากทุกช่องทาง (ต้องเลือกมากกว่า 1 สินค้าและไม่สามารถเลือกสินค้าที่มีการเชื่อมแล้ว) ระบบจะทำการอัปเดตจำนวนสินค้าไปยังสินค้าที่เชื่อมต่อจากทุกช่องทาง จากนั้นกดปุ่ม บันทึก

  • กรณีที่เปิดใช้งาน เมนูสินค้าคงคลัง Inventory

กรอกชื่อการเชื่อมต่อสินค้า  ระบุจำนวนที่ขายได้  เลือกสินค้าได้จากทุกช่องทาง (ต้องเลือกมากกว่า 1 สินค้าและไม่สามารถเลือกสินค้าที่มีการเชื่อมแล้ว)  จากนั้นคลิก จัดการสินค้าคงคลัง

จากนั้นให้ผู้ใช้งานจัดการสินค้าคงคลัง

กรณีที่เลือกสินค้าที่มีสินค้าคงคลัง (ManualProduct) เลือกว่าต้องการใช้งานสินค้าคงคลังเดิมหรือสร้างใหม่  ระบบจะทำการตัดสต็อคจริงบนสินค้าคงคลังที่เลือก

กรณีที่เลือกสร้างรายการสินค้าคงคลัง ระบบจะให้ทำการสร้างสินค้าคงคลังใหม่ จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก

เมื่อมีคำสั่งซื้อ และมีรายการสั่งซื้อเป็นสินค้าที่เชื่อมต่อ ระบบจะทำการลดจำนวน Salable QTY ทันทีเมื่อมีคำสั่งซื้อทุกสินค้าที่เชื่อมต่อใน Link เดียวกัน จะถูกเพิ่มลดจำนวนสินค้าไปพร้อมๆ กัน

This site is registered on wpml.org as a development site.