เมนูสินค้า : ร้านค้าสามารถ ลบสินค้า / ทำซ้ำสินค้าได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ปัจจุบันสามารถทำการ ลบ / ทำซ้ำ สินค้าได้แล้ว

เงื่อนไขการลบสินค้า  

  • ไม่สามารถลบสินค้าที่มีการสร้างคำสั่งซื้อได้
  • ไม่สามารถลบสินค้าที่ทำการเชื่อม Product link ได้
  • ไม่สามารถลบสินค้าที่อยู่ในเซลเพจได้
  • ไม่สามารถลบสินค้าที่อยู่ในเมนูการจัดซื้อได้

ในกรณีที่เปิดใช้งานคลังสินค้า เมื่อลบสินค้า ในรายการสินค้าคงคลังจะไม่ลบสินค้าดังกล่าวให้ ทางร้านค้าจะต้องดำเนินการลบสินค้าใน รายการสินค้าคงคลังอีกครั้ง

วิธีการลบสินค้า >> ไปที่เมนูสินค้า

1.คลิกปุ่ม ดำเนินการ

2.คลิก ลบ

3.คลิก ยืนยัน การลบสินค้า

ในกรณีที่ทำการลบสินค้าที่มีคำสั่งซื้ออยู่ หน้าจอจะแสดง Pop up แสดง “ไม่สามารถทำการลบสินค้าได้! พบการสร้างคำสั่งซื้อกับสินค้านี้อยู่”

ในกรณีที่ทำการเชื่อมต่อสินค้า หน้าจอจะแสดง Pop up แสดง “ไม่สามารถทำการลบสินค้าได้! พบการเชื่อมต่อสินค้า”

ในกรณีที่ทำการลบสินค้าที่มีอยู่ในเซลเพจ หน้าจอจะแสดง Pop up แสดง “ไม่สามารถทำการลบสินค้าได้! พบการผูกสินค้านี้กับเซลเพจ กรุณายกเลิกการผูกสินค้าที่เซลเพจก่อน”

ในกรณีที่ทำการลบสินค้าที่มีอยู่ในเมนูการจัดซื้อ หน้าจอจะแสดง “ไม่สามารถทำการลบสินค้าได้! พบการสร้างการจัดซื้อกับสินค้านี้อยู่ กรุณายกเลิกหรือรับสินค้าให้เสร็จ “

 

วิธีการ ทำซ้ำ สินค้า

เงื่อนไขการทำซ้ำสินค้า 

1.คลิกปุ่ม ดำเนินการ

2.คลิก ทำซ้ำ

หน้าจอจะแสดงข้อมูล “ทำซ้ำสินค้า” โดยจะดึงข้อมูลสินค้าเดิมขึ้นมาให้ ยกเว้น บาร์โค้ด ที่จะ generate ขึ้นมาให้ใหม่ ร้านค้าสามารถทำการแก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการ แล้วกดบันทึก ระบบจะสร้างทำซ้ำสินค้าดังกล่าวให้

 

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.