เมนูผู้ใช้งาน : เพิ่มสิทธิ์การใช้งาน นำเข้าข้อมูล (Import)

ระบบได้เพิ่มสิทธิ์ใช้งานที่ นำเข้าข้อมูล ร้านค้าสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้พนักงานได้ หากต้องการให้สามารถตรวจสอบเท่านั้นให้กำหนดเป็นดู หากต้องการให้สามารถนำเข้าข้อมูลได้ ให้เลือกดูและนำเข้าข้อมูลได้เลย

 

This site is registered on wpml.org as a development site.