เมนู การชำระเงิน ในระบบ Gosell

Gosell ทำการเพิ่มเมนู การชำระเงิน เข้ามาในระบบเรียบร้อย (สามารถใช้งานได้ใน Package :Professional ขึ้นไป)

ในหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ใช้ในการ ยืนยัน การชำระเงินทั้งในรูปแบบการโอนเงิน และ COD ของคำสั่งซื้อทั้งหมด โดยทางวิธีใช้งานดังนี้

1. เข้าไปยังหัวข้อเมนู การชำระเงิน ทางด้านขวามือ เมื่อเข้าเรียบร้อยแล้วจะพบหน้าต่างที่แสดงคำสั่งซื้อที่ยังไม่ยืนยันทั้งหมด  โดยจะมีหัวข้อ เลขที่การชำระเงิน เป็นหัวข้อในการบอกการชำระเงินในคำสั่งซื้อใด ในกรณีที่คำสั่งซื้อนั้นมีการชำระเงินมากกว่า 1 ครั้ง เลขที่การชำระเงินจะเปลี่ยนแปลงแต่เลขคำสั่งซื้อจะยังคงเป็นเลขคำสั่งซื้อเดิม

2. ต้องทำการเพิ่มรายการชำระเงินของคำสั่งซื้อก่อนที่จะทำการยืนยัน และมีแท็ปในการแสดงผลของการยืนยันการชำระเงิน เพื่อตรวจสอบ

3. เมื่อกดปุ่มเพิ่มรายกาารชำระเงิน จะพบหน้าต่างของคำสั่งซื้อที่ยังไม่ถูกเพิ่มเข้าไปยังการยืนยัน ให้ทำการเลือกเพิ่มรายการชำระเงินของรายการนั้น ๆ

โดยในส่วนนี้จะมีรายการเฉพาะแบบ โอนเงินเท่านั้น ในส่วนของคำสั่งซื้อแบบ COD จะเพิ่มเข้าไปยังหน้า รอการดำเนินการ โดยอัตโนมัติ

4. ทำการเพิ่มการชำระเงิน โดยการใส่รูปภาพของสลิปโอนเงิน หรือกรอกข้อมูลจำนวนเงิน พร้อมกับเลือกธนาคารในการรับเงิน และกด ยืนยัน คำสั่งซื้อจะถูกเพิ่มเข้าไปยังหัวข้อ รอการดำเนินการ ทันที

5. เลขที่การชำระเงินในรูปแบบการโอนเงิน จะสามารถดูสลิปการโอนเงินผ่านช่อง ไฟล์แนบ ได้ โดยการคลิกไอคอน จะแสดงสลิปการโอนเงินของเลขที่การชำระเงินนั้นขึ้นมาเป็น Popup ขึ้นมา

6. เมื่อดำเนินการเพิ่มรายการชำระเงินเรียบร้อย ในหัวข้อรอการดำเนินการสามารถเลือก ยืนยัน ได้พร้อมกันหลาย ๆ เลขที่การชำระเงิน และทำการกดยืนยันการชำระเงิน เลขที่การชำระเงินที่ถูกยืนยัน จะย้ายไปยังหัวข้อ ยืนยันแล้ว โดยทันที

7. ทำการกดยืนยันการชำระเงิน เลขที่การชำระเงินที่ถูกยืนยัน จะมี Popup แจ้งการยืนยัน ถ้ากดยืนยัน เลขที่การชำระเงินที่ถูกเลือกจะย้ายไปยังหัวข้อ ยืนยันแล้ว โดยทันที

8. ในกรณีที่เลขที่การชำระเงินใดถูกปฎิเสธจะต้องเลื่อนไปทางด้านขวามือจะพบปุ่ม 3 ขีด ให้กด และเลือกปุ่ม ปฎิเสธ หรือคลิกซ้ายที่เลขที่การชำระเงิน จะมี Popup แสดง และมีปุ่มปฎิเสธ (การปฎิเสธจะทำได้ครั้งละ 1 เลขที่การชำระเงินเท่านั้น)

9. จะมี Popup แจ้งเตือนการปฎิเสธอีกครั้ง ถ้าเลือกยืนยัน เลขที่การชำระเงิน นั้นจะย้ายไปยังหัวข้อ ถูกปฎิเสธ ทันที (การปฎิเสธการชำระเงินเป็นเพียงการปฎิเสธการยืนยันชำระเงินเท่านั้น จะไม่ยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว)

10. สามารถกรอกข้อมูลต่าง ๆ ได้จากการเพิ่มตัวกรอง โดยจะสามารถกรอกข้อมูลได้ตาม ช่องทาง, สถานะคำสั่งซื้อ, สถานะการจัดส่ง, แท๊กคำสั่งซื้อ

11. และสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้จากช่อง สถานะการจัดส่ง เพื่อตรวจสอบว่าเลขที่การชำระเงินนั้นมีการจัดส่งสำเร็จแล้วหรือไม่ โดยตรวจสอบจากสถานะคำสั่งซื้อสำเร็จ

This site is registered on wpml.org as a development site.