Subscription Expire แจ้งเตือนหมดอายุ แพ็คเก็จ Countdown ล่วงหน้า 7 วัน

หากทางร้านค้าไม่แน่ใจว่าแพ็กเก็จที่คุณใช้จะหมดอายุในอีกกี่วัน ในตอนนี้ระบบได้แสดงการแจ้งเตือนการหมดอายุแพ็กเก็จ ดังนี้

1.เมื่อทางร้านค้า login เข้าระบบและเข้ามายังร้านค้าที่ตนใช้งาน  หากว่า แพ็กเก็จที่คุณใช้ใกล้หมดอายุ ระบบจะแสดง label เตือน พร้อมจำนวนวันคงเหลือ ที่จะใช้งานแพ็กเก็จนั้นได้

2. หรือร้านค้าสามารถตรวจสอบจำนวนวันคงเหลือเพิ่มเติมได้ที่ Profile > จัดการแพ็กเก็จ

3. ระบบจะแสดงรายละเอียดแพ็คเก็จที่ร้านค้าใช้ พร้อมวันหมดอายุ ให้ทางร้านได้ทราบเพื่อดำเนินการ ต่ออายุแพ็คเก็จในลำดับถัดไป

This site is registered on wpml.org as a development site.