Owner เจ้าของร้าน สามารถลบร้านค้า ที่ไม่ต้องการออกได้แล้ว

สำหรับเจ้าของร้านค้า สามารถลบร้านค้าที่ไม่ต้องการใช้งานได้ดังนี้

เมื่อเข้าหน้า ร้านค้าของฉัน จะแสดงร้านค้าทั้งหมดที่ตนมีสิทธ์เป็น Owner  หรือ Invite

 

 

1.การลบร้านค้า

1.1. หากท่านมีสิทธิ์เป็นเป็น Owner หรือเจ้าของร้าน สามารถกดที่เมนู 3 จุด และเลือกลบร้านค้าได้เลย

 

1.2. หลังจากลบร้านค้าระบบจะแสดงหน้าต่างดังนี้
รบกวน อ่านรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆให้อย่างครบถ้วน และกดยอมรับเงื่อนไข  > กดปุ่ม ต่อไป

1.3. การลบบัญชี/ร้านค้า ระบบจะแสดงหน้าต่างให้คุณยืนยันตัวตน ( เลือกเป็นผ่านอีเมล หรือ เบอร์โทรศัพท์)

1.4. หลังจากได้เลขการยืนยันตัวตน ให้ทางร้าน นำข้อมูลตัวเลขมากรอกในช่องที่ปรากฏ > หลังจากนั้นกดยืนยัน

1.5. หลังจากลบร้านค้าแล้ว ข้อมูลร้านค้าเดิมจะหายออกจากหน้ารวมร้านค้าของฉัน

2.การออกจากร้านค้า

2.1. แต่ถ้าสิทธิ์ของท่านเป็นเพียง Invite จะสามารถกดออกจากระบบจากการเป็น admin ร้านได้เพียงเท่านั้น
กดที่เมนู 3 จุด หลังจากนั้น กดออกจากร้านค้า

2.2. ระบบจะแสดง Popup ให้ยืนยันในการออกจากระบบ

2.3. ระบบออกจากร้านค้าสำเร็จ


หมายเหตุ : คุณสามารถลบร้านค้าของคุณได้ตลอดเวลา แต่หลังจากที่มีการดำเนินการลบทุกอย่างในร้านค้าของคุณจะถูกลบตลอดไปและอาจไม่สามารถกู้คืนได้ ดังนั้นก่อนทำการลบกรุณาอ่านรายละเอียดและข้อกำหนดให้ละเอียดอีกครั้ง

This site is registered on wpml.org as a development site.