การจัดการออเดอร์หรือคำสั่งซื้อที่มาจาก Shopee

1.ร้านค้าที่มีการเชื่อมต่อกับทางร้าน Shopee   เมื่อมีคำสั่งซื้อหรือออเดอร์เข้ามา  ทางร้านค้าสามารถเข้ามาดูได้ที่เมนู “คำสั่งซื้อ”

2.  เมื่อต้องการทำรายการที่ต้องการจัดส่งให้มาที่เมนู   ” การจัดส่ง   “

3.เมื่อต้องการกดรับคำสั่งซื้อให้มาที่เมนู  การจัดส่ง  >   เลือกช่องทาง Shopee > ร้านค้า  >  ประเภท ขนส่ง > เลือก คำสั่งซื้อที่ต้องการเตรียมจัดส่ง   >   แล้วกด  “เตรียมจัดส่ง”

4.ในการจัดส่งจะมีให้เลือกเป็นแบบ Pick-up และ Drop-off

4.1 หากร้านค้ากดเลือก Pick-up   >    ให้กรอกข้อมูลในช่อง “ที่อยู่เรียกรถ”     >    เลือกคำสั่งซื้อที่ขนส่งรองรับการ ” Pick-up”  ** บางขนส่งอาจไม่รองรับการ” Pick-up”**    >     และเลือก ” ช่วงเวลา” ในการเข้ารับสินค้า    >    กดยืนยัน

4.2 ระบบจะดำเนินการสร้างแทร็กกิ้ง

4.2 หากทำการสร้างแทร็กกิ้งสำเร็จระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ทราบ

5. การจัดส่งแบบ  Drop-off    ให้ร้านค้าเข้าไปที่      การจัดส่ง    >   เลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการจัดส่ง >  เตรียมจัดส่ง

5.1  คลิกการจัดส่งแบบ  Drop-off     และเลือกสาขาที่ต้องการทำการ   Drop-off   แล้วกดยืนยัน

5.2 ระบบจะดำเนินการสร้างแทร็กกิ้ง

5.3 หากทำการสร้างแทร็กกิ้งสำเร็จระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ทราบ

6.คำสั่งซื้อที่ร้านค้าได้สร้างแทร็กกิ้งสำเร็จจะมาอยู่ที่   ” กำลังแพ็ค  ”   ตรงนี้ร้านค้าสามารถกดทำการพร้อมจัดส่งและพิมพ์เอกสารได้

6.1   หากต้องการพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ  ให้ไปที่เมนู    พิมพ์เอกสาร  >     ใบปะหน้าพัสดุ   >      เลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการพิมพ์

6.2  ระบบจะทำการดาวน์โหลดใบปะหน้าพัสดุแสดงขึ้นมาให้

7.   การย้ายคำสั่งซื้อกำลังแพ็คมาที่พร้อมจัดส่ง   ให้ไปที่เมนู  การจัดส่ง  > เลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการ >    พร้อมจัดส่ง

7.1    กดยืนยันทำรายการย้ายไปที่พร้อมส่ง

7.2    คำสั่งซื้อที่ร้านค้าทำรายการไปเมื่อสักครู่จะมาอยู่ที่  ” พร้อมจัดส่ง   ”

8.   ในกรณีที่ลูกค้ากดยกเลิกคำสั่งซื้อจะมีคำว่า    ” ร้องขอ ”    ขึ้นมาในคำสั่งซื้อนั้นๆ

8.1    ให้ร้านค้ากดเข้าไปที่คำสั่งซื้อที่มีการร้องขอและเลือกเมนู     ดำเนินการ  >  ยกเลิกคำสั่งซื้อ

8.2   ระบบจะแสดงให้ร้านค้ากด ” อนุมัติ  ”  เพื่อยืนยันคำขอยกเลิกคำสั่งซื้อ

8.3    เมื่อกด   ” อนุมัติ ”   ระบบจะขึ้นว่า   ยกเลิกออเดอร์สำเร็จ     ร้านค้าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

8.4 รอดำเนินการยกเลิก

8.5 เมื่อดำเนินการยกเลิกสำเร็จ คำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกจะมาอยู่ในเมนู  ยกเลิก

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.