เมนูคำสั่งซื้อ : Order Link ไม่สามารถ Gen Link ขึ้นมาได้ หากไม่มีการอัปเดทครบ 30 วัน

Order Link : กรณีที่สถานะ Order = Completed (สำเร็จ), Canceled (ยกเลิก) หรือ Returned (ตีกลับ)

และข้อมูลรายละเอียดคำสั่งซื้อไม่มีการแก้ไข ไม่มีการอัปเดตครบ 30 วัน ระบบจะไม่สามารถ Gen Link ขึ้นมาได้

เนื่องจากเป็นเงื่อนไขและข้อจำกัดในการใช้งาน Order link

This site is registered on wpml.org as a development site.