Update รูปแบบการใช้งาน “เมนูการจัดส่ง” แบบใหม่

เมื่อทางร้านค้าสร้างคำสั่งซื้อและมีการดันออร์เดอร์มาที่เมนูการจัดส่งเรียบร้อยแล้วนั้น ทางระบบเราได้มีการเปลี่ยน  รูปแบบการใช้งาน เมนูการจัดส่งแบบใหม่ ดังนี้

เมนูการจัดส่ง : แท็บที่ต้องจัดส่ง

ร้านค้าสามารถเลือกออร์เดอร์ที่ต้องการดำเนินการจัดการสถานะ > ระบบจะแสดงรายการดังนี้
ปุ่มหมายเลข 1 : จ่ายค่าขนส่ง
ปุ่มหมายเลข 2 : เลือกผู้ให้บริการขนส่ง


หากร้านค้ากดปุ่มหมายเลข 1
ปุ่มจ่ายค่าขนส่ง ระบบจะแสดงหน้าต่าง รายละเอียดตรวจสอบรายการที่อยู่การจัดส่งตามฟอร์แมตของขนส่งต่างๆ หากระบบแสดงข้อความพร้อมชำระค่าค่าจัดส่งนั่นหมายความว่าข้อมูลที่อยู่การจัดส่งนั้นถูกต้องแล้ว > ในขั้นตอนนี้สามารถกดปุ่ม “ยืนยัน” ได้เลย

หลังจากกดปุ่มยืนยันแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียด รายละเอียดคำสั่งซื้อ ,วิธีการชำระเงิน , ยอดคำสั่งซื้อ เพื่อเป็นการประเมินค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่จะหักจากเครดิตการจัดส่งของร้านค้าว่าเป็นราคาเท่าไหร่

ในส่วนนี้ทางร้านสามารถ กดดูหรือลบการจัดส่งได้ หรือหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนใดแล้วทางร้านค้าสามารถกดปุ่ม “ชำระเงิน” ได้เลย

หลังจากกดชำระเงินระบบจะแสดงการแจ้งเตือนรูปนาฬิกาทรายเพื่อบอกว่า ดำเนินการสร้างแทร็กกิ้งไปเท่าไหร่แล้ว
หากสำเร็จครบทั้งหมด ระบบจะแสดง popup สร้างแทร็กกิ้งสำเร็จ จบขั้นตอนนี้ร้านค้ากดปุ่ม “ตกลง” ได้เลย

ระบบจะแสดงข้อความสร้างแทร็กกิ้งสำเร็จ


หรือหากร้านค้ากดปุ่มหมายเลข 2 :
เลือกผู้ให้บริการขนส่ง (ซึ่งจะเพิ่มขั้นตอนที่แตกต่างการกดปุ่มจ่ายค่าขนส่งในบางส่วน)

ระบบจะแสดงผู้ให้บริการขนส่ง ในขั้นตอนนนี้ร้านค้าเลือกขนส่งที่ต้องการอีกครั้งได้เลย

หลังจากระบบตรวจสอบที่อยู่ตามฟอร์แมตขนส่งเรียบร้อย ร้านค้ากด “ยืนยัน”

ในส่วนนี้ทางร้านสามารถ กดดูหรือลบการจัดส่งได้ หรือหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนใดแล้วทางร้านค้าสามารถกด ปุ่ม “ชำระเงิน”

หากสำเร็จครบทั้งหมด ระบบจะแสดง popup สร้างแทร็กกิ้งสำเร็จ จบขั้นตอนนี้ร้านค้ากดปุ่ม “ตกลง”

ระบบจะแสดงข้อความสร้างแทร็กกิ้งสำเร็จ


เมนูการจัดส่ง : แท็บกำลังแพ็ค

ในแท็บกำลังแพ็คจะประกอบไปด้วยออร์เดอร์ที่อยู่ในขั้นตอนการแพ็คสินค้า

ปุ่มหมายเลข 1 : ย้อนกลับ
ปุ่มหมายเลข 2 : พร้อมจัดส่ง
ปุ่มหมายเลข 3 : พิมพ์เอกสาร


ปุ่มหมายเลข 1 : ย้อนกลับ :
หากร้านค้าต้องการยกเลิกขั้นตอนกำลังแพ็ค หรือยกเลิกแทร็กกิ้งที่ออกไปแล้ว สามารถกดที่ปุ่มย้อนกลับได้เลย > ระบบจะแสดง popup > กดยืนยัน

ระบบแสดงข้อความย้ายสถานะไปรอดำเนินการ

ในขั้นตอนนี้ระบบจะคืนเงินเครดิตให้กับร้านค้า


ปุ่มหมายเลข 2 : พร้อมจัดส่ง :
ทางร้านกดเลือกออร์เดอร์ที่พร้อมจัดส่งได้เลย

ระบบแสดง popup ให้ยืนยัน > ระบบแสดงการยืนยันสำเร็จ


ปุ่มหมายเลข 3 : พิมพ์เอกสาร 

ระบบจะแสดงเอกสารที่ร้านค้าจะต้องเลือกดำเนินการประกอบไปด้วย ใบปะหน้าพัสดุ , ใบจัดเตรียมสินค้า , ใบจัดเตรียมสินค้าแบบรวม

เมนูการจัดส่ง : แท็บพร้อมจัดส่ง

หากออร์เดอร์ไหนถูกดันสถานะมาพร้อมจัดส่งแล้ว และหากขนส่งที่เลือก Flash ทางร้านค้าสามารถเรียกรถมารับได้ แนะนำให้เรียกรถก่อนเวลา 13.00 น. ซึ่งจะทำให้รถสามารถมารับได้ทันในรอบของวันนั้น

ให้ทางร้านค้าใส่จำนวนพัสดุที่เข้ารับ ( แบบประมาณการ) > กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบแสดงการเรียกรถสำเร็จ

ทางร้านค้าค้าสามารถตรวจสอบประวัติการเรียกรถได้ > กดที่ “ประวัติการเรียกรถ”

ระบบจะแสดง ชื่อพนักงานที่จะเข้ารับ , เบอร์โทรศัพท์ , จำนวนพัสดุประมาณการ
ในขั้นตอนนี้หากร้านค้าต้องการกดยกเลิกการเข้ารับพัสดุ สามารถกดทำรายการที่เมนู 3 ขีด และกดยกเลิกได้เลย

ระบบจะแสดงข้อความการยกเลิกสำเร็จ และปรับสถานะ การรับสินค้าเป็นยกเลิก


เมนูการจัดส่ง : แท็บจัดส่งแล้ว / แท็บจัดส่งสำเร็จ / แท็บตีกลับ

ในส่วนแท็บที่เหลือได้แก่ แท็บจัดส่งแล้ว / แท็บจัดส่งสำเร็จ / แท็บตีกลับ ทางร้านค้าไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม สามารถรอระบบอัพเดทสถานะอัตโนมัติจากทางฝั่งของระบบขนส่งอีกครั้งได้เลย

 

This site is registered on wpml.org as a development site.