ระบบได้เพิ่มเมนูใหม่ เมนูระบบอัตโนมัติที่สามารถกำหนดให้ระบบทำการสร้างกิจกรรมที่ต้องการได้อัตโนมัติ
การสร้างระบบอัตโนมัติ Automation : คือการกำหนดให้สร้าง Phone call อัตโนมัติ
ระบบจะยึดจากสถานะของ Order ที่เป็น Delivered (จัดส่งแล้ว) เท่านั้น (สามารถ เช็ควันจาก Activity log วันแรก ที่เป็น On delivered ได้ ที่แท็บประวัติการจัดส่งใน เมนูการจัดส่ง คลิ๊กดูที่ Shipment detail )

1.การสร้างระบบอัตโนมัติ (Automation) จะแบ่งแท็บสถานะดำเนินการเป็นดังนี้

1.1 สถานะ : รอดำเนินการ (Pending) : ยังไม่ถึงวันเริ่มระบบอัตโนมัติ
1.2 สถานะ : เปิดใช้งาน (Active) : ถึงวันเริ่มระบบอัตโนมัติแล้ว
1.3 สถานะ : ยังไม่เปิดใช้งาน (Inactive) : ปิดการแจ้งเตือน
1.4 สถานะ : หมดอายุ (Expired) : หากหมดอายุระบบจะไม่สามารถ Edit ได้
1.5 สถานะ : ฉบับร่าง (Draft) : สร้างและยังไม่เปิดใช้ และไม่ถูกใช้งาน

2. สำหรับวิธีการสร้างมีดังนี้ เมนูระบบอัตโนมัติ >>> กดสร้างระบบอัตโนมัติ

3. ใส่ข้อมูลรายละเอียดระบบอัตโนมัติทั้งหมด ที่มีเครื่องหมาย * สีแดง
3.1 ชื่อระบบอัตโนมัติ (Automation Name)
3.2 ระยะเวลาของระบบอัตโนมัติ (Automation Period)
3.3 หัวข้อระบบอัตโนมัติ (Title)
3.4 วันที่แจ้งเตือน (Reminder Date)
3.5 วันที่กำหนด (Due Date)

4. การเพิ่มการดำเนินการ : กำหนดการหลังจากนี้ (Schedule after) จะนับจากสถานะ จัดส่งแล้ว (On Delivered) ระบบจะ ( Action delay 1 วัน)

5. สามารถกำหนดชื่อพนักงานที่ต้องการให้รับมอบหมายทำกิจกรรมนี้
สามารถกำหนดความสำคัญของกิจกรรมและแท็กกิจกรรมได้อีกด้วย

6. ตรวจสอบรายการสร้างกิจกรรมอัตโนมัติได้ที่เมนูระบบอัตโนมัติ

This site is registered on wpml.org as a development site.