เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ “กิจกรรม” ในเมนูลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อที่ร้านค้าจะสามารถกำหนดกิจกรรม
กับทางพนักงาน เช่น สอบถามความพึงพอใจในสินค้า เป็นต้น

การกำหนด กิจกรรม (Activities) หรือการสร้าง Phone call จะแบ่งแท็บสถานะดำเนินการเป็นดังนี้

1.1 สถานะ : รอดำเนินการ (Pending) : กิจกรรมที่ยังไม่ถึงวัน Reminder Date
1.2 สถานะ : กำลังจะมาถึง (Upcoming) : กิจกรรมที่อยู่ใน Reminder Date แต่ยังไม่ Due Date
1.3 สถานะ : ติดตาม (Follow up) : กิจกรรมที่ต้องการติดตาม > กดที่ Activity detail > Make as Follow up (เลือกหรือเพิ่มเหตุผลได้)
1.4 สถานะ : เกินกำหนด (Overdue) กิจกรรมที่เลยกำหนด Due Date แล้ว
1.5 สถานะ : สำเร็จ (Done) กิจกรรมที่โทรติดต่อเรียบร้อยแล้ว

**ร้านค้าสามารถย้อนกิจกรรมกลับไปยังสถานะก่อนหน้า ด้วย Mark as Incomplete (ย้อนกลับไปยังสถานะก่อนหน้าตามเงื่อนไข)**

2.วิธีการสร้างกิจกรรมไปที่แท็บเมนูลูกค้าสัมพันธ์ เลือกหัวข้อกิจกรรม และกดสร้างกิจกรรม

3.กรอกข้อมูลของลูกค้าให้ครบถ้วน ที่มีเครื่อง * สีแดง
ชื่อ-นามสกุล หัวข้อกิจกรรม เบอร์โทร

4.สามารถกำหนดรายชื่อพนักงานที่ต้องการให้รับในกิจกรรมนี้ได้

5.สามารถเพิ่มความสำคัญของรายการกิจกรรมนี้ได้และสามารถเพิ่มแท็กของกิจกรรมได้อีกด้วย

6.หลังจากสร้างกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายการกิจกรรมต่างๆได้ที่เมนูลูกค้าสัมพันธ์ หัวข้อกิจกรรม

7.ทางร้านค้าสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงกิจกรรมต่างๆของพนักงานได้ที่เมนูสิทธิ์การใช้งานได้อีกด้วย
ทั้งหมด (All) : สามารถเข้าถึงสิทธิ์การใช้งานเมนูกิจกรรมได้ทุกอย่าง
ดู (View) : สามารถเข้าดูรายการกิจกรรมได้อย่างเดียว
เพิ่ม (Create) : สามารถเพิ่มรายการกิจกรรมได้
แก้ไข (Edit) : สามารถแก้ไขรายการกิจกรรมได้
ลบ (Delete) : สามารถลบรายการกิจกรรมได้
เฉพาะตัว (Assign) : สามารถดูรายการกิจกรรมที่พนักงานนั้นๆได้รับมอบหมายได้เพียงอย่างเดียว จะมองไม่เห็นรายการกิจกรรมของพนักงานคนอื่น
Assign Staff : สามารถเพิ่มรายชื่อพนักงานที่ต้องการมอบหมายให้รับกิจกรรมนั้นๆ

หมายเหตุและข้อจำกัด :
– ปรับสถานะสำเร็จ หรือ Mark As Done สามารถทำได้ทุกสถานะ
– Delete หรือลบได้ทุกสถานะ (ปัจจุบันจะยังไม่มี log สำหรับตรวจสอบการลบย้อนหลัง)
– ใน Activities Detail สามารถ Add Order เพื่อเพิ่มคำสั่งซื้อ ได้
– ข้อมูลของลูกค้า ที่กรอกใน การสร้างกิจกรรม (Activities) จะไม่อัพเดทในเมนูลูกค้า (แต่ถ้าร้านค้าอัพเดทในเมนูลูกค้า ระบบจะอัพเดทใน Phone call)

– ในหน้าแรกรายการกิจกรรม สามารถกดดู (View) เพื่อไปดู Activities info / Activities log ได้ ( ยกเว้นการลบ Activities )

จุดประสงค์หลักของเมนู Activity คือการสร้างกิจกรรม (Phone Call)
ซึ่งเป็น Event ที่ต้องทำตามกำหนดเวลาที่ตั้งค่าไว้ เช่น แจ้งเตือนการอัพเซล แจ้งเตือนติดตามการใช้งานสินค้า เป็นต้น

ประโยชน์ของเมนู Activity ซึ่งในเมนูนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายวิธี เช่น
การติดตามดูแลลูกค้าหลังการขาย สอบถามผลการใช้งานผลิตภัณฑ์ และ Feedback ต่างๆ เป็นต้น

This site is registered on wpml.org as a development site.