ยกเลิกคำสั่งซื้อได้หลายคำสั่งซื้อในระบบ Goship / Gosell

ระบบ Goship ได้ทำการพัฒนาให้สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้หลายคำสั่งซื้อในระบบ Goship / Gosell รายละเอียดดังนี้

1. เมื่อเข้ามายังหน้าคำสั่งซื้อ ให้เลือกคำสั่งซื้อโดยการเลือกติ๊กคำสั่งซื้อที่ต้องการยกเลิก จะพบกับแท๊ปเครื่องมือด้านล่าง และบอกจำนวนที่เลือก

2. เมื่อกดคำสั่งเครื่องมือจะพบกับหัวข้อยกเลิก และจำนวนคำสั่งซื้อที่ต้องการยกเลิก เมื่อตรวจสอบคำสั่งซื้อที่ต้องการยกเลิกเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการกดคลิกที่หัวข้อยกเลิกได้ทันที

3. จะพบ Popup แสดงเพื่อยืนยันว่าต้องการจะยกเลิกคำสั่งซื้อที่เลือกไว้  ถ้าต้องการยกเลิกให้กดยืนยัน และจะมี Popup แสดงการยกเลิกสำเร็จ

4. เมื่อยกเลิกเรียบร้อยแล้ว สถานะของคำสั่งซื้อดังกล่าว จะเปลี่ยนเป็นยกเลิกโดยทันที

This site is registered on wpml.org as a development site.