ปรับปรุง ข้อความตอนเชื่อมต่อและเข้าสู่ระบบด้วยโซเชียล Sign in/Connect with Social

ระบบได้ปรับปรุงข้อความใหม่ ในขั้นตอน Sign in with Social/Connect with Social โดยเพิ่มนับถอยหลัง 5 วินาที ในการเชื่อมต่อและเข้าสู่ระบบสำเร็จดังนี้

 • ขั้นตอน Connect with Social1.หลังจากเข้าสู่ระบบให้เลือกเมนูโปรไฟล์ของคุณ ไปที่ Login Service

  2.เลือกบัญชีที่ต้องการเชื่อมต่อและคลิกปุ่ม “เชื่อมต่อ”

  3.เลือกบัญชีผู้ใช้งานที่ต้องการเชื่อมต่อเพื่อใช้เข้าสู่ระบบ

  4.ระบบจะทำการเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้งานเพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ และจะแสดงนับถอยหลัง 5 วินาที เพื่อกลับเข้าสู่หน้าระบบ
 • ขั้นตอน Sign in with Social
  1.ที่หน้าเข้าสู่ระบบ ให้เลือกบัญชีโซเชียลที่ต้องการใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ (บัญชีที่เลือกจะต้องเชื่อมต่อไว้แล้วที่หน้าโปรไฟล์ของฉัน หากยังไม่ได้เชื่อมต่อไว้จะเป็นสมัครสมาชิกของบัญชีนั้นๆ)
  2.หลังจากเลือกบัญชีที่เข้าสู่ระบบสำเร็จ จะแสดงนับถอยหลัง 5 วินาที เพื่อกลับเข้าสู่หน้าระบบ
This site is registered on wpml.org as a development site.