เมนูเครื่องมือ : แก้ไขการ import file หากทำการ hide column บางส่วนไว้

ระบบได้ทำการแก้ไขการ import file ของเมนูเครื่องมือ

จากเดิมที่หากซ่อน Column ข้อมูลไม่ต้องการกรอกข้อมูลไว้ ระบบจะไม่สามารถทำการ import file เข้าไปได้

ตอนนี้ระบบได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

1. ไปที่เมนูเครื่องมือ >> แท็บเมนูนำเข้าข้อมูล/ส่งออกข้อมูล >> ตัวอย่างจะทำการ import ข้อมูลคำสั่งซื้อ

2. เลือกไปที่นำเข้าข้อมูลคำสั่งซื้อและดาวน์โหลด template สำหรับกรอกข้อมูลคำสั่งซื้อออกมา

3. เปิดไฟล์ template ที่ดาวน์โหลดออกมา ตัวอย่างแอดมินจะทำการ hide column F,G ไว้ จากนั้นทำการกรอกข้อมูล ในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงให้ครบถ้วน
เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วให้กดบันทึก

4. import file กลับเข้าไปในระบบ และกดปุ่มเริ่มนำเข้าข้อมูลด้านล่าง

5. ระบบจะทำการประมวลผลข้อมูลสักครู่และจะแสดงผลการนำเข้าข้อมูลว่าสำเร็จกี่จำนวนและไม่สำเร็จกี่จำนวน ตัวอย่างภาพแสดงให้เห็นว่าการ import ข้อมูลสำเร็จ

ข้อแนะนำ
– เมื่อทำการ import file ให้ทำการ import ทีละไฟล์เท่านั้น เนื่องจากหากทำการ import พร้อมๆกันอาจจะทำให้ระบบมองเห็นรายการคำสั่งซื้อซ้ำกันได้และจะทำให้การ import คำสั่งซื้อนั้นๆไม่สำเร็จ
– เมื่อทำการ import file คำสั่งซื้อรายการใดอยู่ ไม่แนะนำให้ทำการสร้างคำสั่งซื้อแบบปกติซ้ำกันเข้ามา เพราะอาจจะทำให้ระบบมองเห็นออเดอร์ที่กำลังทำการ import เข้ามาอยู่ และจะทำให้การ import คำสั่งซื้อนั้นๆไม่สำเร็จเช่นเดียวกัน

This site is registered on wpml.org as a development site.