เมนูคำสั่งซื้อ : เพิ่มไอคอน(icon) การแสดงผลอัพเซล

ในเมนูคำสั่งซื้อตอนนี้ระบบได้เพิ่มไอคอน(icon) การแสดงผลของการอัพเซล

    • คำสั่งซื้อยังไม่ได้ถูกมอบหมายหรือรอดำเนินการอัพเซล จะแสดงเป็น สีส้ม
    • คำสั่งซื้อที่ได้รับการมอบหมายแล้วหรือรอติดตาม จะแสดงเป็น สีฟ้า
    • คำสั่งซื้อที่ทำการอัพเซลสำเร็จแล้ว จะแสดงเป็นเครื่องหมายถูก สีเขียว
    • คำสั่งซื้อที่ทำการอัพเซลไม่สำเร็จ จะแสดงเป็นเครื่องหมายกากบาท สีแดง
    • คำสั่งซื้อที่ไม่มีการอัพเซล จะแสดงเป็น สีเทา

This site is registered on wpml.org as a development site.