การแสดงตัวเลข ในเมนู Sale page

ในหน้าเซลเพจโดยปกติระบบจะแสดงตัวเลขหรือราคาสินค้าเป็นจุดทศนิยม เช่น   599.00    ,    1,000.00    ปัจจุบันระบบได้ทำการอัพเดทให้มีการแสดงตัวเลขโดยไม่ต้องมีจุดทศนิยม  ให้ลูกค้าสามารถดูราคาได้ง่ายขึ้นทั้งในหน้าแรกของเซลเพจ   และหน้าสั่งซื้อ     แต่หากสินค้ามีราคา    599.50   สตางค์    หรือ    1,000.25   สตางค์    ระบบจะแสดงให้ปกติ

 

This site is registered on wpml.org as a development site.