เพิ่มตัวกรองข้อมูลของหัวข้อ Tag Management

เพิ่มตัวกรองข้อมูลของหัวข้อ Tag Management

1. เพิ่มหัวข้อ อัพเซล ในการสร้าง Tag

2. สามารถ Filter เพื่อตรวจสอบ Tag ของแต่ละหัวข้อได้

This site is registered on wpml.org as a development site.