เมนูเครื่องมือ : ส่งออกข้อมูลสินค้า

ปัจจุบันระบบเราสามารถทำการส่งออกข้อมูลสินค้าได้แล้ว ซึ่งร้านค้าสามารถเริ่มใช้ได้จาก Gosell Plan Basic เลยค่ะ

ไปที่เมนูเครื่องมื่อ > ส่งออกข้อมูล > สินค้า

>ส่งออกข้อมูลสินค้า

>ปัจจุบันประเภทเทมเพลตยังคงมีรูปแบบเดียว คือ มาตรฐาน

> ระบุวันที่สร้างข้อมูลลูกค้า กด ยืนยัน

>เลือกประเภทสินค้า ซึ่งมี 3 ตัวเลือก สินค้ามาตรฐาน สินค้ามีตัวเลือก สินค้าจัดเซ็ท

>เลือกสถานะสินค้า ซึ่งมี 4 ตัวเลือก ทั้งหมด เปิดใช้งาน ฉบับร่าง ถูกระงับ

>เลือกช่องทาง > คลิก เริ่มการส่งออกข้อมูล

หลังจากส่งออกข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะแสดงไฟล์ข้อมูลสินค้า

  1. ชื่อไฟล์ข้อมูลสินค้า
  2. กราฟประมวลผลการส่งออก เมื่อกราฟเต็มแสดงว่าส่งออกข้อมูลเรียบร้อย
  3. จำนวนข้อมูลสินค้าที่ส่งออกสำเร็จ
  4. วันที่ส่งออกข้อมูล
  5. ชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการส่งออกข้อมูล

วิธีการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสินค้า

  1. คลิกไปที่ไฟล์ข้อมูล ระบบจะแสดงรายละเอียดการส่งออก ตามหน้าจอ
  2. ในส่วนของข้อมูลการส่งออก > คลิกไปที่ไฟล์ข้อมูลสินค้าเพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์

และระบบยังแสดงประวัติการทำรายการว่าเจ้าหน้าที่ท่านใดเป็นผู้ทำรายการ

ตัวอย่างไฟล์ข้อมูลสินค้า

 

This site is registered on wpml.org as a development site.