เมนูเครื่องมือ : ส่งออกข้อมูลลูกค้า (Export Customer)

ปัจจุบันระบบสามารถส่งออกข้อมูลูกค้าได้แล้ว (Export Customer) โดยสามารถส่งออกได้โดยเริ่มจาก

 • Plan Professional สามารถดึงข้อมูลย้อนหลังได้ 3 เดือน
 • Advance จะดึงข้อมูลย้อนหลังได้แบบ unlimited

Plan Professional สามารถดึงข้อมูลย้อนหลังได้ 3 เดือน 

ไปที่เมนูเครื่องมือ > ส่งออกข้อมูล > ลูกค้า

> ส่งออกข้อมูลลูกค้า

> ปัจจุบันประเภทเทมเพลตยังคงมีรูปแบบเดียว คือ มาตรฐาน

> ระบุวันที่สร้างข้อมูลลูกค้าซึ่ง Plan Professional สามารถดึงข้อมูลย้อนหลังได้ 3 เดือน

 • สังเกตุตามภาพทำการส่งออกข้อมูลลูกค้าวันที่ 23/8/23 จะสามารถเลือกปฏิทินวันระบุวันที่สร้างข้อมูลลูกค้าได้ย้อนหลังสูงสุดไปได้ถึงวันที่ 25/5/23 ตามเงื่อนไขของ Plan Professional สามารถดึงข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 3 เดือน
 • แต่ในกรณีที่ลูกค้าใช้งาน Advance จะดึงข้อมูลย้อนหลังได้แบบ unlimited 

>เลือกช่องทางลูกค้า > กดเริ่มการส่งออกข้อมูล

หลังจากส่งออกข้อมสำเร็จ ระบบจะแสดงไฟล์ข้อมูลขึ้นมา

 1. ชื่อไฟล์ข้อมูลลูกค้า
 2. กราฟประมวลผลการส่งออก เมื่อกราฟเต็มแสดงว่าส่งออกข้อมูลเรียบร้อย
 3. จำนวนข้อมูลลูกค้าที่ส่งออกสำเร็จ
 4. วันที่ส่งออกข้อมูล
 5. ชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการส่งออกข้อมูล

วิธีการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลลูกค้า

 1. คลิกไปที่ไฟล์ข้อมูล ระบบจะแสดงรายละเอียดการส่งออก ตามหน้าจอ
 2. ในส่วนของข้อมูลการส่งออก > คลิกไปที่ไฟล์ข้อมูลลูกค้าเพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์

และระบบยังแสดงประวัติการทำรายการว่าเจ้าหน้าที่ท่านใดเป็นผู้ทำรายการ

ตัวอย่างไฟล์ข้อมูลลูกค้า

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.