ป้องกันการสร้าง Tags ซ้ำ กรณีดึง Tags ใหม่ไปใช้ในแต่ละเมนู

ในตอนที่ทางร้านค้าเข้าใช้เครื่องมือในส่วนจัดการ Tags ระบบได้ป้องกันการสร้าง Tags ซ้ำ กรณีดึง Tags ใหม่ไปใช้ในแต่ละเมนู ดังนี้

1.จากภาพจะเห็นว่า แท็กที่ชื่อว่า : Tags3 ได้ถูกใช้กับตัวสินค้าไว้ก่อน หากร้านค้ากดปุ่ม “สร้างแท็ก” ใหม่อีกครั้ง

 

2.  และมีการสร้าง แท็กชื่อ : tag3 ซ้ำอีกรอบ ในขั้นตอนนี้ สามารถเลือกทั้งหมดเพื่อแสดงในเมนู (คำสั่งซื้อ,ลูกค้า,สินค้า,อัพเซล )

 

3.หากแท็กไหนที่มีการสร้างแล้ว และมีการสร้างใหม่ระบบจะนำแท็กนั้นมารวมด้วยในแถวเดียวกัน เพื่อป้องกันการเพิ่มข้อมูลซ้ำ

 

4. ถ้าหากสร้างแท็ก แล้วไม่เลือกหัวข้อในการสร้างว่าเป็น คำสั่งซื้อ ลูกค้า สินค้า อัพเซล จะไม่สามารถสร้างได้ ในกรณีที่สร้างใหม่

 

5. และกรณีที่ทางร้านค้า ติดแท็กในออเดอร์ หรือ อัพเซล ในส่วนของ แท็กนั้นจะตามไปอยู่ในข้อมูลลูกค้าด้วย

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.