เมนูลูกค้า : สามารถใส่ข้อมูล วัน เดือน ปี เกิดของลูกค้า (Date Of Birth)

ในการเพิ่มลูกค้า ระบบได้เพิ่มช่องให้กรอก Date Of Birth หรือวันเกิดของลูกค้า เพื่อเก็บเป็นข้อมูล ซึ่งฐานลูกค้านั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่จำเป็นในการทำการตลาด

เมนูลูกค้า >> เพิ่มลูกค้า

หลังจากเพิ่ม Date Of Birth หรือวันเกิดของลูกค้าแล้ว วันเกิดจะแสดงที่เมนูกิจกรรมด้วย

This site is registered on wpml.org as a development site.