ระบบได้ทำการพัฒนาในส่วนของ แผงควบคุม Dashboard เป็นตัวเลือกให้ทางร้านค้าได้เลือกดูการแสดงผลในส่วนของภาพรวมการขาย  ให้ออกมาเป็นได้ทั้งแบบกราฟเส้น หรือแบบกราฟแท่ง ระบบแสดงยอดขายทั้งหมด และ จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดให้ทางร้านค้าทราบ

ซึ่งการแสดงผลของข้อมูล ได้ 2 แบบคือ แบบ “กราฟเส้น หรือ “กราฟแท่ง” ดังนี้

1.การแสดงผลแบบกราฟเส้น : สามารถนำเมาส์ไปชี้ เพื่อให้ระบบแสดงยอดขายทั้งหมด และ จำนวนคำสั่งซื้อ

2. การแสดงผลแบบกราฟแท่ง : สามารถนำเมาส์ไปชี้ เพื่อให้ระบบแสดงยอดขายทั้งหมด และ จำนวนคำสั่งซื้อได้เช่นกัน

ทั้งนี้ทางร้านค้าสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลในแบบที่ทางร้านค้าสะดวกต่อการเช็คข้อมูลได้เลย

This site is registered on wpml.org as a development site.