เมนูลูกค้า : แจ้งเตือนพื้นที่ห่างไกล เมื่อมีการกดเพิ่มคำสั่งซื้อผ่านเมนูลูกค้า

เมื่อมีการกดเพิ่มคำสั่งซื้อผ่านเมนูลูกค้า ระบบได้ทำการแจ้งพื้นที่ห่างไกล ในกรณีที่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ห่างไกล

ุ่

ในกรณีที่ ที่อยู่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ห่างไกล ระบบจะมีการแจ้งพื้นที่ห่างไกล

ระบบมีการแจ้งเตือนพื้นที่หางไกล

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.