การเพิ่ม Domain ให้กับ Salepage บนระบบ Gosell

การเพิ่ม Domain ให้กับ Salepage บนระบบ Gosell มีีขั้นตอนดังนี้

1. ทางลูกค้านำ Domain ของลูกค้าใส่ในหัวข้อ “เซลเพจ > โดเมน” และกด “เชื่อมต่อโดเมน”

2. นำ Domain ที่ลูกค้าเตรียมไว้ ใส่ในช่อง และกด “เชื่อมต่อ”

3. เมื่อกดเชื่อมต่อ จะพบกับ DNS ของ Domain   โดยนำ DNS ที่แสดงในระบบไปกรอกใส่ในหน้าจัดการ Domain ที่ลูกค้าใช้งาน (สามารถกด “คัดลอก” และนำไปใส่ได้ทันที)

4. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว Domain ของลูกค้าจะมีสถานะ “รอดำเนินการ” จะต้องแจ้งกลับทางทีมงานผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการอนุมัติ และสถานะจะเปลี่ยนเป็น “Connect” โดยอัตโนมัติ

5. เมื่อ Domain ของลูกค้าเปลี่ยนสถานะเป็น “Connect” เรียบร้อย ให้เข้าไปเลือก Domain ใน Salepage ที่ลูกค้าต้องการ โดยเข้าหัวข้อ “เซลเพจ > แก้ไข”

6. ให้ทำการเลือก Domain ที่ “ยืนยัน” เรียบร้อยแล้ว ในหัวข้อ “โดเมน” และชื่อ URL จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อ Domain และตามด้วยชื่อ Link ของ Salepage

หมายเหตุ : ปัจจุบัน Domain ที่ยังไม่รองรับมีดังนี้  ‘.co.th’, ‘.in.th’, ‘.ac.th’, ‘.go.th’, ‘.or.th’, ‘.mi.th’, ‘.net.th’, ‘.th’

This site is registered on wpml.org as a development site.