การแจ้งเตือนการโอนเงิน COD ผ่าน Line Notify

ทาง Goship ได้ทำการพัฒนาให้มีการแจ้งเตือนการโอนเงิน COD ผ่าน Line Notify โดยดำเนินการดังนี้

  • โดยจะต้องสร้างกลุ่ม LINE ที่ใช้ในการแจ้งเตือนก่อน และดึงชื่อ ” Line Notify “เข้ากลุ่ม เพื่อให้มีการแจ้งเตือนภายในกลุ่ม

1. เข้าไปยังหัวข้อการตั้งค่า > แจ้งเตือนการอัพเซล และเปิดการเชื่อมต่อการแจ้งเตือน

2. จะมี Popup เพื่อยืนยันการเปิดใช้งาน ให้กดยืนยันการเชื่อมต่อ

3. ระบบจะทำการเปิดหน้าต่างในการเข้า Login LINE  ที่ทำการสร้างกลุ่มเพื่อทำการแจ้งเตือน ทำการ Login ให้เรียบร้อย

4. เมื่อทำการ Login เรียบร้อยให้ค้นหาชื่อกลุ่มที่จะให้ทำการแจ้งเตือน เมื่อพบกลุ่มแล้วให้คลิกเลือก และกดปุ่ม Agree and connect หรือ เห็นด้วยและเชื่อมต่อ เพื่อทำการเชื่อมต่อระบบ Line Notify กับกลุ่มที่ต้องการแจ้งเตือน

5. เมื่อดำเนินการสำเร็จ ระบบจะมีการแสดงหน้าดำเนินการเรียบร้อย และระบบจะทำการกลับไปยังหน้าการตั้งค่าใหม่อีกครั้ง

6. ระบบจะได้ TOKEN ของ Line Notify มาทันที โดยระบบของ LINE จะสร้างมาให้โดยอัตโนมัติ

7. เมื่อมีการเรียกขอทำรายการอัพเซล และอัพเซลสำเร็จ ระบบจะมีการแจ้งเตือนผ่านทาง Line Notify ที่มีการตั้งค่าไว้

This site is registered on wpml.org as a development site.