ระบบอัตโนมัติ Automation : คือการกำหนดให้สร้างกิจกรรม Phone call ติดแท็กและลบแท็กอัตโนมัติระบบจะดึงจาก เหตุการณ์ และเงื่อนไขที่ร้านค้ากำหนด
ปัจจุบันในการสร้าง Automation บนระบบ Gosell จะสามารถเลือกเงื่อนไขเหตุการณ์ ได้ถึง 2 เหตุการณ์ เพิ่มการดำเนินการได้ถึง 3 ประเภท เลือกมอบหมายงานได้ถึง 5 รูปแบบ และได้ปรับปรุงรูปแบบเวลาเป็นแบบชั่วโมงและวัน

หมายเหตุ  หากเลือกเป็นรูปแบบชั่วโมงระบบจะดำเนินการสร้างในทุกๆ ต้นชั่วโมง 

เช่น หลังจากที่คำสั่งซื้อยืนยันแล้ว ให้ติดแท็ก ในอีก 1 ชั่วโมง  คำสั่งซื้อยืนยันเวลา 18.50 น. ระบบจะทำการติดแท็ก ให้ในเวลา 20.00 น เนื่องจาก ระบบจะสร้างแท็กให้ทุกต้นชั่วโมง 


*เพิ่มเหตุการณ์

ในส่วนการเลือกเหตุการณ์ : สามารถกำหนดให้สร้างกิจกรรม  ได้จากการ “อัปเดตสถานะ”   หรือกำหนดจาก “วันเกิดลูกค้า”

*เพิ่มเงื่อนไข

1. หากเลือกการอัปเดตสถานะ :  ในส่วนเงื่อนไข จะมีให้เลือกเป็นจาก “สถานะการจัดส่ง” , “สถานะคำสั่งซื้อ” , “สถานะการชำระเงิน”

2. หากเลือก วันเกิดลูกค้า :  ในส่วนเงื่อนไข จะมีให้เลือก ดำเนินการเมื่อ “ภายในวัน” หรือ “ก่อน x วัน” (เพื่อกำหนดจำนวนวันที่จะให้แจ้งเตือนก่อนล่วงหน้า)

1.อัปเดตสถานะ Status Updated   หากเลือกอัปเดตสถานะ จะสามารถเพิ่มเงื่อนไขได้

  • สถานะการจัดส่ง  สามารถเลือกสถานะการจัดส่งเพื่อกำหนดเป็นเงื่อนไขได้ดังนี้
  • สถานะคำสั่งซื้อ  สามารถเลือกสถานะคำสั่งซื้อเพื่อกำหนดเป็นเงื่อนไขได้ดังนี้
  • สถานะการชำระเงิน  สามารถเลือกสถานะการชำระเงินเพื่อกำหนดเป็นเงื่อนไขได้ดังนี้

2.วันเกิดลูกค้า Customer Birthday  สามารถเลือกดำเนินการเพื่อกำหนดเป็นเงื่อนไขได้ดังนี้
หมายเหตุ :หากเลือกเงื่อนไขเป็นวันเกิดลูกค้าระบบจะดำเนินการสร้างอัตโนมัติทุกๆเวลา 00:00 น. ของทุกวันหลังจากที่เพิ่มเงื่อนไข  

     -ในข้อมูลลูกค้าจะต้องมีวันเกิดระบุเท่านั้น ระบบจึงจะสร้างกิจกรรมให้

  • ภายในวัน คือภายในวันเกิดลูกค้าให้ดำเนินการ
  • ก่อน X วัน คือก่อนวันเกิดลูกค้า X วันให้ดำเนินการ

หลังจากที่ร้านค้าเลือกเหตุการณ์และเงื่อนไขแล้ว ร้านค้าจะสามารถเพิ่มการดำเนินการได้


*เพิ่มการดำเนินการ

ยกตัวอย่างเช่น ภายในวัน(2)วันเกิดลูกค้า(1) อีก 1 ชั่วโมง ให้ระบบสร้างกิจกรรม Phone call ให้อัตโนมัติ(3) ในอีก 1 ชั่วโมง แจ้งเตือนให้ทางทีมเซลทราบ(4)  และในอีก 1 วันจะถึงวันที่ครบกำหนด (5) จะสามารถกำหนดได้ดังนี้

หมายเหตุ  หากเลือกวัน กำหนดได้ไม่เกิน 30 วัน หากระบุ 31 วันจะไม่สามารถระบุได้
                  หากเลือกชั่วโมง กำหนดได้ไม่เกิน 23 ชั่วโมง หากระบุ 24 ชั่วโมงจะไม่สามารถระบุได้

จากนั้นให้มอบหมายให้กับพนักงานโดยกำหนดได้ตามต้องการ โดยสามารถเลือกได้ 5 รูปแบบ

  • เลือกพนักงาน จะสามารถเลือกพนักงานได้ท่านเดียวเท่านั้น กรณีที่ต้องการมอบหมายงานให้หัวหน้า แล้วนำไปแจกจ่ายงานอีกครั้ง
  • สุ่มพนักงานที่เลือก สามารถเลือกพนักงานได้ตามต้องการระบบจะแจกจ่ายลีดงานกิจกรรมให้กับพนักงานที่เลือก

  • สุ่มตามสิทธิ์การใช้งาน  สามารถเลือกสิทธิ์การใช้งานเพื่อให้ระบบแจกจ่ายลีดกิจกรรมให้กับพนักงานที่ใช้สิทธิ์การใช้งานนั้นๆ เช่น ให้แจกงานให้กับพนักงานที่ใช้สิทธิ์ Sale และ Telesale
  • เลือกพนักงานที่ขาย จะไม่สามารถเลือกพนักงานได้ ระบบจะแจกงานให้กับพนักงานที่ทำการเพิ่มคำสั่งซื้อนั้นๆ เพื่อให้ดำเนินการกิจกรรมนี้
  • พนักงานที่ได้รับมอบหมายก่อนหน้า จะไม่สามารถเลือกพนักงานได้ ระบบจะแจกลีดงานให้กับพนักงานที่เคยทำการอัพเซลของคำสั่งซื้อนั้น ๆ เพื่อให้ดำเนินการในกิจกรรมนี้

 

หลังจากเลือกหมอบหมายให้พนักงานแล้ว ให้กำหนดลำดับความสำคัญ และสามารถเพิ่มแท็กในกิจกรรมที่จะถูกสร้างอัตโนมัติได้ และคลิก “ยืนยัน” เพื่อเพิ่มการดำเนินการ

และร้านค้าสามารถคลิกที่ปุ่ม บวก + เพื่อเพิ่มการดำเนินการได้ โดยสามารถเพิ่มได้สูงสุด 3 การดำเนินการ
เช่น ต้องการให้ลบแท็ก หลังจากนี้อีก 7 วัน สามารถกำหนดได้ดังนี้

หลังกดปุ่ม บวก+ แล้วให้เพิ่มการดำเนินการที่ต้องการ เช่นลบแท็กลูกค้า

กำหนดให้ลบหลังจาก 7 วัน ให้กำหนดเป็น 7 วันและระบุแท็กที่ต้องการลบและคลิกปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อเพิ่มการดำเนินการ
หากต้องการเพิ่มการดำเนินการให้กดที่ปุ่มบวก+ หากต้องการลบการดำเนินการให้คลิกปิด X ได้เลย

หลังจากเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะดำเนินการสร้างให้อัตโนมัติตามที่ร้านค้ากำหนด

This site is registered on wpml.org as a development site.