เมนูสินค้า : ปรับเรียงการแสดงผลของรูปสินค้า

ระบบได้มีการปรับวิธีการจัดเรียงรูปภาพของสินค้า จากเดิมที่เป็นการสุ่มรูปภาพของสินค้าให้มาแสดงผลหน้าแรก เปลี่ยนเป็นเรียงจากลำดับการนำรูปสินค้าเข้าไปก่อน

1.เมื่อร้านค้าต้องการแก้ไขรูปภาพให้ไปที่เมนูสินค้า > เลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไขรูปภาพ

2. เมื่อระบบแสดงผลในส่วนของหน้ารายละเอียดการแก้ไข ร้านค้าสามารถลบรูปภาพเดิม หรือ เลือกไฟล์รูปภาพเข้าไปใหม่ได้

จากตัวอย่างแสดงลำดับ ของภาพเป็น 1 / 2 / 3

3. หลังจากกดบันทึกจะเห็นว่า ภาพที่ ถูกเลือกอันดับแรกจะแสดงในหน้า list ของสินค้า

 

This site is registered on wpml.org as a development site.