App GOSAAS : เพิ่มเมนูการชำระเงิน สามารถยืนยันการชำระเงินได้แล้ว

ระบบได้มีการเพิ่มการยืนยันชำระเงิน ที่เมนูการชำระเงินบน Application GOSAAS ได้แล้ว

1. หลังจากเข้ามาที่ App GOSAAS แล้วให้ไปที่เมนูการชำระเงิน

2. กดปุ่มเพิ่มรายการชำระเงิน

3. สามารถกดค้นหารายการที่ต้องการเพิ่มรายการชำระเงินหรือสามารถเลือกออเดอร์ที่ขึ้นมา
หากออเดอร์ที่ขึ้นมาเป็นรายการที่ต้องการให้กดปัดไปทางซ้ายจะขึ้นแท็บสีเขียวเพิ่มข้อมูลการชำระเงิน

4. กรอกรายละเอียดข้อมูลการชำระเงิน

5. หากทำรายการสำเร็จ ระบบจะขึ้นป๊อปอัพแสดงทำรายการสำเร็จแล้ว

6. สำหรับออเดอร์ที่ต้องการปฎิเสธการชำระเงิน ให้เลือกออเดอร์ที่ต้องการในแท็บเมนูการชำระเงินและกดปัดไปทางซ้าย
ตามรูปและเลือกปฏิเสธการชำระเงิน

7. ระบบจะขึ้นป๊อปอัพเพื่อยืนยันการปฎิเสธการชำระเงิน ให้กดยืนยันได้เลย

8. เพิ่มเติม หากกดเข้าไปที่ออเดอร์ในหน้าการชำเงินแทนที่ปัดซ้าย หากรายการมีการชำระเงินเข้ามาแล้วก็สามารถเลือกที่จะยืนยันหรือปฎิเสธการชำระเงินได้เช่นเดียวกัน

This site is registered on wpml.org as a development site.