ระบบป้องกันการออกเลข Tracking ซ้ำ บนระบบ Goship / Gosell

การป้องการกันการออกเลข Tracking ใน Order เดียวกันสำหรับระบบ Goship / Gosell

ระบบมีการตรวจสอบเรื่องการออกเลย Tracking เมื่อมีผู้ใช้งานกำลังทำการขอ Tracking ใน Order นั้น ๆ อยู่ ผู้ใช้งานท่านอื่น ๆ ที่กำลังจะออก Tracking เดียวกันจะมีการแจ้งเตือนให้ทราบ

This site is registered on wpml.org as a development site.