ในเมนูกิจกรรม Activity  ได้ปรับรูปแบบวันแจ้งเตือนล่วงหน้า (Reminder Date) และวันที่นัดหมาย (Due Date) ใหม่ ฟังก์ชั่นนี้จะช่วยให้ทางร้านค้าสามารถกำหนดให้ระบบแจ้งเตือน Telesale ล่วงหน้าก่อนวันที่นัดหมายหรือ Due Date ได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้โทรหาลูกค้าได้ก่อนที่จะเลยกำหนดวันที่นัดหมาย

วันที่นัดหมาย (Due Date) คือวันที่กำหนดให้กิจกรรมนี้สิ้นสุด หากถึงกำหนดเป็นวันที่นัดหมายกิจกรรมจะถูกปรับเป็นสถานะเกินกำหนดในหน้าเมนูกิจกรรม

แจ้งเตือนล่วงหน้า (Reminder Date) คือวันที่ต้องดำเนินการของกิจกรรมโดยจะไม่สามารถเลือกเกินวันที่นัดหมายได้ หากถึงกำหนดวันที่นัดหมายกิจกรรมจะถูกปรับไปที่สถานะต้องดำเนินการในหน้าเมนูกิจกรรม

จากตัวอย่าง ร้านค้าจะต้องติดต่อหาลูกค้าในวันที่ 16 พ.ย. 2023 และจะต้องติดต่อไม่เกินวันที่ 17 พ.ย. 2023 เวลา 12.00 น หากเกินกิจกรรมจะถูกปรับสถานะเป็นเกินกำหนด

This site is registered on wpml.org as a development site.