ประกาศ ไปรษณีย์ไทย พื้นที่ประสบอุทกภัย

จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ทางไปรษณีย์ไทยพร้อมจะดูแลพัสดุไปรษณีย์ที่ฝากส่งอย่างดี หากระดับน้ำลดลง จะนำจ่ายผู้รับโดยเร็วค่ะ

📍 ตรวจสอบพื้นที่ ตำบล หมู่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งไม่สามารถนำจ่ายสิ่งของได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1adbDu1PriKlaRA0oaRhAona8XxIwoLSh

This site is registered on wpml.org as a development site.